Home   >   TRAVEL >   Content

Scenery of Jinlinwan community in east Yunnan

Updated:2017-12-26 10:16:08   XinHua

People visit Jinlinwan community to spend leisure time at Qujing City, southwest China's Yunnan Province, Dec. 24, 2017. (Xinhua/Yang Zongyou)

Keywords:   Jinlinwan
Editor: Eric Wang