Home   >   TRAVEL&Culture > Where to >   Content

Folk Panwang Festival held in southwest China's Yunnan

Updated:2019-11-18 10:08:01   Xinhua

A woman of the Yao ethnic group attends the folk Panwang Festival in Mengban Town of Mengla County, Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture in southwest China's Yunnan Province, Nov. 17, 2019. (Xinhua/Yang Zongyou)

Keywords:   ethnic minority Yao Yunnan