Home   >   TRAVEL&Culture > Where to >   Content

Folk Panwang Festival held in southwest China's Yunnan

Updated:2019-11-18 10:08:01   Xinhua

Women of the Yao ethnic group are seen at the folk Panwang Festival in Mengban Town of Mengla County, Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture in southwest China's Yunnan Province, Nov. 17, 2019. (Xinhua/Yang Zongyou)

Keywords:   ethnic minority Yao Yunnan