Home   >   TRAVEL&Culture > Where to >   Content

Folk Panwang Festival held in southwest China's Yunnan

Updated:2019-11-18 10:08:01   Xinhua

A woman of the Yao ethnic group is seen at the folk Panwang Festival in Mengban Town of Mengla County, Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture in southwest China's Yunnan Province, Nov. 17, 2019. (Xinhua/Yang Zongyou)

Editing by Wang Jingzhong 

Keywords:   ethnic minority Yao Yunnan